fbpx

TERMENI ȘI CONDIȚII

Ultima actualizare: 20.01.2021

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile de utilizare a Website-ului nostru („Termenii„), deoarece conțin informații importante privind drepturile și obligațiile dumneavoastră, privind întinderea răspunderii TeamHub SRL, inclusiv diferite limitări și excluderi ale răspunderii, precum și competența în materie de soluționare a disputelor și legislația aplicabilă Termenilor. 

Acești Termeni sunt un acord între dumneavoastră în calitate de persoană fizică sau juridică („Dumneavoastră” , „Utilizator„), ce utilizează website-ul nostru, respectiv domeniul de internet www.improving.ro și subdomeniul său https://cursuri.improving.ro (împreună denumite „Website”), și TeamHub SRL, o societate înregistrată în România și funcționând potrivit legii române, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/4649/2015, având Cod unic de înregistrare 34378427 („TeamHub„, „noi„, „compania„). 

Termenii reprezintă contractul între dumneavoastră și TeamHub și condiționează accesul dumneavoastră la Website-ului nostru și folosirea acestuia și a serviciilor  („Serviciul”, „Serviciile”), înlocuind orice înțelegere precedentă între dumneavoastră și TeamHub (inclusiv, dar nu limitat la orice versiune anterioară a Termenilor și Serviciilor). Înainte de a utiliza Website-ul, va trebui să acceptați, în mod expres, acești Termeni. Accesul dvs. la Website este posibilă numai cu acceptul de către dvs. a  acestor Termeni, în caz contrar, suntem nevoiți să nu vă acordăm acceptul nostru să accesați sau să utilizați Website-ul. În cazul în care utilizați Website-ul în numele unei societăți sau organizații, declarați că aveți dreptul de a accepta acești Termeni în numele societății sau organizației respective. Într-un astfel de caz, prin utilizarea termenului „dumneavoastră” sau „dvs.” în acești Termeni, ne vom referi la societatea pe care o reprezentați.  

Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenții Termeni în orice moment. În cazul în care vom aduce modificări Termenilor, vom face disponibilă versiunea actualizată a Termenilor în Website și vom actualiza data „ultimei actualizări” indicată în partea de sus a acestor Termeni. De asemenea, pentru a fi în permanență informați cu privire la conținutul Termenilor, vă încurajăm să verificați periodic acești Termeni. Orice modificare a Termenilor se va aplica de la data la care este efectuată, iar accesul sau utilizarea în continuare a Website-ului după ce Termenii au fost actualizați va constitui acceptarea modificărilor.

De asemenea, este posibil ca în viitor Serviciile oferite să fie modificate astfel încât să reflecte cu acuratețe domeniul nostru de activitate. Prin urmare, strict la discreția noastră și fără a fi răspunzători în vreun fel față de dumneavoastră sau orice alt terț, în orice moment și fără nicio notificare prealabilă, Serviciile pot fi suspendate, modificate, eliminate în parte sau încetate în totalitate.

1. WEBSITE, SERVICII. Prin Website se înțelege atât domeniul principal www.improving.ro cât și subdomeniul https://cursuri.improving.ro, împreună cu tot conținutul acestora. Tot conținutul pus la dispoziție pe domeniul principal în orice formă este doar în scop informativ cu privire la serviciile oferite de noi. Nu trebuie să vă bazați pe, să luați sau să nu luați nicio măsură, pe baza acestor informații. Răspunderea noastră intervine după momentul în care contractați unul din Serviciile noastre. Pentru a contracta serviciile oferite pe Website este necesar să ne contactați în prealabil în vederea încheierii unui contract între dvs. și noi, cu excepția achiziționării Serviciilor pentru care nu este necesar încheierea unui contract și în care raportul juridic dintre TeamHub și dumneavoastră se creează ca urmare a emiterii facturii fiscale de către noi și efectuarea plății aferente de către dumneavoastră. Prin Servicii se înțelege orice serviciu oferit de noi (cursuri online, workshop-uri, webinarii, coaching, ș.a) astfel cum este acesta prezentat pe Website.

2. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ. Cu excepția cazului în care este indicat altfel, toate elementele Website-ului, tot conținutul și alte materiale din aceasta sunt deținute de noi (sau, după caz, de licențiatorii noștri) și sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală. Pentru evitarea oricărui dubiu, conținutul Serviciilor, inclusiv a cursurilor online și a oricăror materiale incluse în cuprinsul acestora, interfețele vizuale, design-ul, textul, grafica, imaginile, mărcile, logo-urile, numele domeniului web și a subdomeniilor sale, sistemele, informațiile, datele, metodele, codul programului, programele software, toate celelalte elemente și orice altă documentație sau alte materiale auxiliare furnizate („Conținutul„) sunt deținute de noi sau de licențiatorii noștri și sunt protejate prin drepturi de autor, mărci înregistrate, secrete comerciale și orice alte drepturi de proprietate intelectuală. Utilizarea Website-ului de către dumneavoastră nu vă acordă niciun drept de proprietate intelectuală asupra Conținutului sau drept de folosință al acestuia ce excede Termenilor.

Puteți utiliza Website-ul și Conținutul în scopul informării sau achiziționării Serviciilor. Pentru claritate, nu este permisă:

 • utilizarea Website-ului sau a conținutului, în afara scopurilor permise; 
 • utilizarea oricăror algoritmi, roboți sau metode similare de colectare sau extracție a datelor;
 • cesiunea, licențierea, sublicențierea Conținutului; 
 • copierea, decompilarea sau încercarea de a descoperi codul sursă al Website-ului sau al Conținutului;
 • eliminarea, modificarea sau ascunderea oricăror drepturi de autor, mărci înregistrate sau alte notificări privind drepturile de proprietate incluse în Website sau în Conținut;

Orice utilizare a Website-ului sau a Conținutului, alta decât cea autorizată în mod expres în acești Termeni, fără permisiunea prealabilă scrisă a noastră, este strict interzisă. O astfel de utilizare neautorizată poate încălca, de asemenea, legile aplicabile, inclusiv, fără limitare, legile privind drepturile de autor și mărcile. Cu excepția cazului în care se menționează explicit de către noi, nimic din acești Termeni nu va fi interpretat ca oferind vreo licență asupra drepturilor de proprietate intelectuală.

TeamHub are dreptul de a folosi orice testimonial, feedback, comentariu, sugestie ș.a.m.d. transmise nouă de către dumneavoastră ori postate de dvs. pe Website sau în cadrul conturilor noastre de pe orice rețea de socializare, fără niciun fel de obligație față de dumneavoastră.

3. CONDUITA UTILIZATORULUI. Pentru a utiliza Website-ul, Serviciile și conturile create pe Website, este necesar să fiți o persoană (fizică sau juridică), nefiind permise folosirea sau crearea acestora de către boți, algoritmi sau alte mijloace automatizate. Pentru crearea contului în vederea accesării cursurilor online și parcurgerea procesului de plată a acestora (“Contul”), trebuie să ne furnizați numele dumneavoastră complet, un număr de telefon mobil valabil, o adresă de email valabilă, precum și orice altă informație necesară și solicitată în completarea procesului de înregistrare sau de plată. Responsabilitatea pentru menținerea securității Contului și a parolei dumneavoastră vă aparține în întregime, fiind de acord să nu permiteți accesul la Cont niciunei terțe părți ori să dezvăluiți parola Contului către acestea. Înțelegeți și acceptați pe deplin faptul că TeamHub nu poate și nu va fi responsabil pentru întreținerea securității Contului și a parolei dumneavoastră și nu va fi în niciun fel răspunzător pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit de dumneavoastră ca urmare a nerespectării obligațiilor de securitate ce vă revin.

Sunteți singurul responsabil pentru propriul comportament în timp ce accesați și utilizați Website-ul, precum și pentru orice activitate a contului dumneavoastră, indiferent dacă ați autorizat această activitate sau nu. Sunteți de acord să utilizați Website-ul numai în scopuri care sunt legale și în conformitate cu acești Termeni și cu orice legi sau regulamente aplicabile. Sunteți de acord că nu veți desfășura și nu veți permite niciunei terțe părți să desfășoare, inclusiv, dar fără a se limita la, oricare dintre următoarele:

 • să eliminați orice notificări privind drepturile de autor, mărcile sau alte drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu Website-ul sau în orice parte a acestuia; 
 • să modificați, adaptați sau să folosiți Serviciile în mod neautorizat sau să creați ori modificați un alt website astfel încât să fie vizibil asemănător cu Website-ul nostru sau care să creeze aparența falsă că este asociat cu Website-ul sau Serviciile noastre;
 • să reproduceți, descărcați, distribuiți, duplicați, copiați, vindeți sau exploatați în orice fel Serviciile, în tot sau în parte, ori să utilizați Serviciilor sau să permiteți accesul la Servicii fără permisiunea expresă și prealabilă, exprimată în scris din partea TeamHub.
 • să utilizați orice robot / bot, algoritm sau alte mijloace automatizate sau interfață care nu sunt furnizate de noi pentru a accesa Website-ul sau pentru a extrage date;
 • să încercați să indicați în orice mod că aveți o legătură cu noi, cu excepția cazului în care am consimțit în mod expres la o astfel de conduită;
 • să distribuiți orice alte componente dăunătoare cum ar fi, inclusiv, dar fără a se limita la, viruși, fișiere corupte, defecte;
 • să indicați că sunteți orice altă persoană prin orice mijloace (de exemplu, prin utilizarea unei adrese de e-mail, nume, pseudonim sau altfel);
 • să exploatați Website-ul pentru orice scop comercial neautorizat; 
 • să accesați sau utilizați Website-ul în scopul creării unui produs sau serviciu competitiv cu oricare dintre produsele sau serviciile noastre.

4. DESPĂGUBIRI. Sunteți de acord să apărați și să despăgubiți TeamHub și pe oricare dintre agenții, angajații, agențiile de publicitate, licențiatorii, furnizorii sau partenerii noștri împotriva oricăror creanțe, daune, plăți, amenzi, hotărâri, datorii, pierderi, costuri și cheltuieli de orice fel sau natură, inclusiv costurile litigiilor, taxele legale și onorariile avocațiale care decurg din sau în orice fel sunt legate de (i) utilizarea Website-ului de către dumneavoastră; (ii) încălcarea de către dumneavoastră a acestor Termeni sau a drepturilor oricărei terțe părți; sau (iii) încălcarea de către dumneavoastră a legilor aplicabile în legătură cu conduita, accesul sau utilizarea Website-ului.

5. EXONERARE DE RĂSPUNDERE. Înțelegeți și sunteți de acord că utilizarea Website-ului se realizează pe propriul dumneavoastră risc și că întregul risc privind calitatea, performanța, siguranța, acuratețea este la dumneavoastră, precum și faptul că TeamHub folosește furnizori terți care furnizează servicii și produse hardware, software, networking, ș.a., ce sunt necesare pentru a putea oferi Serviciile. Website-ul este furnizată „ca atare” și „așa cum este„. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, nu ne asumăm nicio garanție (explicite sau implicite, scrise sau orale) în legătură cu, fără limitare, Website-ul, site-urile sau aplicațiile externe, precum, fără limitare, garanții implicite de comercializare, garanții implicite privind adecvarea pentru un anumit scop și garanții de neîncălcare a drepturilor unor persoane, garanții de acuratețe sau de fiabilitate. Nu garantăm că Website-ul va îndeplini cerințele dumneavoastră sau că utilizarea Website-ului va fi neîntreruptă, sigură sau fără erori sau că Website-ul nu conține componente dăunătoare cum ar fi viruși. 

TeamHub nu garantează că Serviciile achiziționate de dumneavoastră, calitatea acestora, informațiile din cuprinsul acestora vor îndeplini cerințele sau vor satisface așteptările dumneavoastră, acesta mod de evaluare fiind unul subiectiv, propriu, individual și caracteristic fiecărei persoane în parte. TeamHub nu garantează că rezultatul obținut de dumneavoastră ca urmare a achiziționării Serviciilor și/sau a parcurgerii conținutului acestuia și/sau utilizarea Website-ului va fi conform așteptărilor dumneavoastră, acest mod de evaluare fiind unul subiectiv, propriu, individual și caracteristic fiecărei persoane în parte. TeamHub nu garantează că Website-ul și Serviciile vor funcționa neîntrerupt, actual, sigur, fără erori sau că toate erorile vor fi corectate, acest fapt depinzând inclusiv de terți furnizori de servicii și/sau produse.

Recunoașteți și sunteți de acord că, în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, TeamHub nu va fi, în nici un caz, răspunzătoare față de dumneavoastră sau față de orice altă terță parte pentru orice daune directe sau indirecte, inclusiv, dar fără a se limita la, costul achizițiilor de bunuri sau servicii înlocuitoare sau orice altă pierdere, rezultată din sau în legătură Website-ul, indiferent de teoria răspunderii (contractuală sau delictuală).

Înțelegeți și sunteți de acord că nu vom fi răspunzători pentru nicio încălcare sau întârziere a îndeplinirii obligațiilor noastre care rezultă din orice situație dincolo de controlul nostru rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la, acte sau omisiuni ale unor terțe părți, cutremur, incendiu, inundații, sau disfuncționalități tehnice (conexiunea la Internet, accesarea server-ului, etc).

Recunoașteți că Website-ul și utilizarea acestuia sunt bazate pe Internet și înțelegeți și acceptați riscurile de securitate inerente asociate acestor aplicații și site-uri web, inclusiv, dar fără a se limita la, riscul de a pierde conexiunile la Internet, riscul de defecțiune hardware sau software. Astfel, sunteți de acord că nu avem nici o răspundere pentru orice defecțiuni, eșecuri de comunicare, întârzieri, erori, sau orice încălcare a securității.

6. MODIFICAREA PREȚURILOR ȘI SERVICIILOR. TeamHub își rezervă dreptul ca în orice moment și oricând consideră să modifice, în tot sau în parte, sau să suspende ori înceteze, temporar sau definitiv, Serviciile (în totalitatea acestora sau doar anumite Servicii) precum și prețul acestora, cu sau fără o notificare prealabilă. Prețul oricărui Serviciu poate fi modificat în sens crescător sau descrescător după bunul nostru plac, având inclusiv dreptul să ofere cu titlu gratuit, pentru o perioada determinată de timp sau pentru totdeauna, oricare dintre Servicii care în trecut a putut fi achiziționat doar contra cost.  Orice decizie TeamHub în acest sens va fi reflectată prin actualizarea informațiilor aferente de pe Website și/sau prin transmiterea unui email în acest sens către dumneavoastră. Înțelegeți pe deplin și acceptați faptul că TeamHub nu va fi răspunzător față de dumneavoastră sau față de orice terț pentru orice modificare adusă prețurilor și/sau Serviciilor ori pentru suspendarea sau încetarea acestora.

7. TERMENI DE PLATĂ A SERVICIILOR, CONDIȚII DE RAMBURSARE. Pentru o comanda și achiziționa Serviciile (cursuri online, workshop-uri, webinarii, coaching, terapie, ș.a) este necesar să dețineți un cont bancar și/sau un card bancar valabil (Visa sau Mastercard) care să poate fi procesat la plată de către procesatorul de plăți Netopia Payments SRL prin serviciul său Mobilpay (https://netopia-payments.com/?ref=mobilpayp). Pentru utilizarea conturilor libere (gratuite) nu este necesar să îndepliniți această condiție. Plata Serviciilor poate fi efectuata inclusiv prin transfer bancar direct din contul dumneavoastră în contul TeamHub disponibil dumneavoastră în momentul parcurgerii de achiziție a Serviciilor. 

Atunci când achiziționați un Serviciu veți efectua o singură plată. Aveți posibilitatea să anulați comanda dumneavoastră în termen de 30 de zile de la data plasării comenzii dumneavoastră. în acest caz politica de retur TeamHub fiind în sensul că suma achitată va fi rambursată complet către dumneavoastră în termen de maxim 14 zile lucrătoare. Tarifele exclud toate taxele, impozitele, taxele vamale sau orice alte obligații fiscale impuse de legislația comunitară sau națională atât a noastră cât și a dumneavoastră dacă acestea diferă, dumneavoastră fiind unicul responsabil pentru plata tuturor acestor obligații dacă folosiți Serviciile în numele unei societății sau organizații. În anumite situații referitoare la locul de rezidență al dumneavoastră, spre exemplu în funcție de o anumită zonă geografică cum ar fi Uniunea Europeană, la valoarea tarifului se pot aplica sume suplimentare de plată, cum ar fi taxă vânzare sau TVA. Aceste sume suplimentare nu reprezintă un venit pentru noi ci sunt destinate autorităților fiscale competente.

În cazul în care veți opera ștergerea Contului dumneavoastră, veți pierde în mod automat tot conținutul aferent Contului achiziționat de către dumneavoastră, TeamHub nefiind responsabil în niciun fel față de dumneavoastră sau orice alt terț pentru pierderea conținutului dumneavoastră.

8. LIVRAREA CURSURILOR ONLINE. Accesul dumneavoastră la cursurile oferite de noi este disponibil doar online, prin intermediul subdomeniului nostru https://cursuri.improving.ro. Pentru a accesa cursurile online, trebuie să achiziționați unul sau mai multe cursuri urmând pașii detaliați pe Website și să vă creați Contul de utilizator pe Website. La înregistrarea Contului, este necesar să ne furnizați o adresă de email validă. Sumarul cursului/cursurilor online va fi disponibil pentru dumneavoastră începând cu data efectuării plății. În cazul plăților cu card bancar, livrarea cursului/cursurilor online se va efectua imediat după confirmarea plății de către procesatorul de plăți. În cazul plăților prin transfer bancar direct, livrarea cursului/cursurilor online se va efectua imediat după confirmarea creditării contului nostru bancar de către bancă. Livrarea se va efectua prin transmiterea unui email către fiecare utilizator achizitor al cursului/cursurilor online, care va conține link-ul cu pagina web de acces la curs/cursuri, precum și datele de autentificare. Procesul de livrare se poate prelungi din culpa utilizatorilor achizitori în situațiile în care aceștia au introdus o adresă de email invalidă sau la care nu au acces in momentul efectuării comenzii, ori din neglijența acestora nu au observat primirea email-ului nostru, sau dacă apar alte dificultăți pe care niciuna dintre părți nu le poate rezonabil remedia înainte de momentul programat inițial  al livrării.

9. TERMENI DE ANULARE, REZILIERE, SUSPENDARE CONT. În situația în care doriți ștergerea definitivă a Contului dumneavoastră, fără a mai fi astfel posibil o reactivare a acestora, vă rugăm ca în cazul în care nu puteți efectua această operațiune dumneavoastră din Contul pe care îl dețineți, să ne transmiteți un email la adresa office [@] teamhub [.] ro în care să specificați faptul că doriți ștergerea definitivă a Contului deținut de dumneavoastră pe Website. Vă rugăm să rețineți faptul că prin ștergerea definitivă a Contului, veți pierde automat și imediat ce operați ștergerea Contului toate materialele stocate în Cont și întregul conținut al acestuia, inclusiv orice Serviciu achiziționat de dumneavoastră pentru care ați plătit, aceste informații neputând fi recuperate ulterior de noi sau de dumneavoastră. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că TeamHub are dreptul de a suspenda sau închide definitiv Contul dumneavoastră și de a refuza utilizarea Serviciilor de către dumneavoastră în prezent sau viitor, pentru orice motiv și în orice moment. Cu titlu de exemplu, TeamHub poate suspenda sau anula / rezilia dreptul dumneavoastră de utilizare a Website-ului, Serviciilor sau Contului, în cazul în care constantă că nu ați respectat Termenii și/sau Politica de Confidențialitate ori dacă ați folosit Serviciile în orice mod care ar putea să perturbe utilizarea acestora de către alți utilizatori sau ar putea să conducă la antrenarea răspunderii noastre juridice. Într-o astfel de ipoteză, înțelegeți pe deplin și acceptați faptul că TeamHub va dezactiva / șterge Contul dumneavoastră iar accesul dumneavoastră la acesta va fi restricționat, urmând ca întregul conținut din Contul dumneavoastră să fie reținut de noi.

TeamHub nu are nicio pre-obligație de a accepta prestarea Serviciilor către orice persoană (fizică sau juridică), rezervându-și dreptul de a refuza Serviciile oricui consideră, din orice motiv și în orice moment.

10. SITE-URI EXTERNE. Website-ul poate conține link-uri (legături URL) către site-uri sau resurse ale terților. Aceste link-uri (legături URL) către pagini terțe sunt furnizate doar pentru informare. În orice caz, în special din cauza caracterului volatil al informațiilor de pe Internet, TeamHub nu poate controla natura sau conținutul acestor surse externe și, prin urmare, nu este responsabilă și nici răspunzătoare pentru utilizarea sau indisponibilitatea site-urilor terților și nici pentru conținutul sau alte materiale disponibile pe site-urile terților pe care le-ați putea accesa prin intermediul Website-ului noastre.

11. MODIFICĂRI ALE WEBSITE-ULUI. TeamHub are dreptul, la discreția sa, cu sau fără notificare prealabilă și în orice moment, de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, orice parte sau funcționalitate a Website-ului. În nici un caz TeamHub nu va fi răspunzătoare pentru restricționarea sau dezactivarea accesului la orice parte sau funcționalitate a Website-ului.

12. CESIUNEA. TeamHub poate cesiona acești Termeni și/sau orice sau toate drepturile sale sau delega orice și toate obligațiile sale în conformitate cu acești Termeni fără consimțământul dumneavoastră. Toate dispozițiile cuprinse în acești termeni se extind și vor fi obligatorii pentru succesorii și cesionarii TeamHub.

13. DATE CU CARACTER PERSONAL. Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate (privind prelucrarea datelor cu caracter personal și politica de cookies) pentru informații despre modul în care colectăm, utilizăm, stocăm și dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.

14. SEPARABILITATE. Dacă orice prevedere a acestor Termeni va fi considerată nelegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci această prevedere va fi considerată separabilă de acești Termeni și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi.

15. LIPSĂ DE EXECUTARE. Punerea în aplicare a acestor Termeni este exclusiv la discreția noastră și omisiunea noastră de a pune în aplicare oricare dintre dispozițiile Termenilor în anumite cazuri nu constituie o renunțare la dreptul nostru de a aplica acele dispoziții în alte cazuri.

16. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA. Acești Termeni sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legislația României. Orice dispută care decurge din sau are legătură cu acești Termeni va fi de competența exclusivă a instanțelor competente din București, România.

17. DREPTURILE DVS. Dacă sunteți client persoană fizică și ați contractat serviciile noastre prin mijloace electronice și sunteți nemulțumit de serviciul furnizat, dar nu ați putut să vă rezolvați reclamația la noi în mod direct, aveți dreptul să depuneți o reclamație prin platforma de soluționare alternativă a litigiilor disponibilă aici: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO

18. CLAUZE NEUZUALE. Prin acceptarea acestor Termeni, acceptați în mod expres și sunteți de acord cu prevederile referitoare la: proprietate intelectuală (clauza 2), conduita utilizatorului (clauza 3), despăgubiri (clauza 4), exonerare de răspundere (clauza 5), legea aplicabilă și jurisdicția (clauza 16).

19. CONTACT. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la Termeni sau la implementarea acestora, ne puteți contacta pe adresa de email: office [@] teamhub [.] ro

Scroll to Top