fbpx

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ultima actualizare: 19.05.2021

Respectarea vieții dumneavoastră private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă. În prezenta politică de confidențialitate puteți găsi (I) Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal și (II) Politica de Cookies, utilizate pe domeniul de internet www.improving.ro și subdomeniul său https://cursuri.improving.ro (împreună denumite „Website”) de către TEAMHUB SRL, persoană juridică înregistrată în România și funcționând potrivit legii române, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/4649/2015, având Cod unic de înregistrare 34378427 („TeamHub„, „noi„, „compania”), precum și (III) Acordul-Cadru privind prelucrarea datelor cu caracter personal dintre Operator și Persoana Imputernicita, ce stabilește condițiile generale de prelucrare a datelor cu caracter personal atunci când Compania are calitatea de Operator în relața cu partenerii săi comerciali.

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment Politica de confidențialitate, astfel încât aceasta să rămână în permanență actualizată conform legislației în vigoare, fără nicio notificare prealabilă. În cazul în care vom aduce modificări Politicii de confidențialitate, vom face disponibilă versiunea actualizată în Website și vom actualiza data „ultimei actualizări” . Vă încurajăm să verificați periodic Politica de confidențailitate pentru a vă asigura că sunteți informat cu privire la modul în care vor fi utilizate Datele cu Caracter Personal. Orice modificare a Politicii de confidențalitate se va aplica la data la care a fost efectuată, cu excepția modificărilor care necesită consimțământul dvs. prealabil și care se vor aplica din momentul în care vă veți exprima acest consimțământ.

I. POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

TeamHub prelucrează, în calitate de operator, datele dumneavoastră cu caracter personal („Date cu Caracter Personal”). Scopul acestei note de informare („Politică de prelucrare a datelor”)”) este să detalieze modul în care TeamHub prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) și Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

I.1 DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPURILE DE PRELUCRARE ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE

A. Date de navigare pe Website

Sistemele informatice și aplicațiile software utilizate pentru funcționarea Website-ului obțin, în mod general, unele Date cu Caracter Personal (așa numitele „log files”), a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet. Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane identificate, însă, datorită naturii lor, pot permite, prin prelucrarea și integrarea cu anumite date stocate de terți, identificarea utilizatorilor. 

Date cu caracter personal prelucrate: adresa IP, ora solicitării, metoda folosită pentru a trimite cererea la server, mărimea fișierului obținut în răspuns, parametri referitori la sistemul de operare al utilizatorului. 

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Obținerea de informații statistice privind utilizarea Website-ului, pentru a verifica funcționarea corectă a acestuia, pentru realizarea de rapoarte/analize, pentru realizarea de informări în scopuri proprii, pentru publicarea, promovarea și ofertarea serviciilor noastre.

Interesul legitim al Companiei (art. 6, alin. 1, lit. f din GDPR)

Detalii: interesul legitim al companiei de a îmbunătăți Website-ul, de a gestiona capacitatea serverului și de a păstra fără erori Wesbite-ul, precum și pentru a ne permite să ne conformăm îndatoririlor legale referitoare la aspectele de securitate a sistemelor noastre. 

B. Confirmarea identității și autenticității utilizatorilor

Date cu caracter personal prelucrate:  nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Crearea contului de utilizator al Website-ului

Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din GDPR)

C. Modul de utilizare a Website-ului și promovarea serviciilor

Date cu caracter personal prelucrate:   nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, sex, obiceiuri, preferințe.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

În vederea asigurării faptului că serviciile oferite pe Website sunt relevante pentru nevoile dvs. și pentru a promova serviciile de care aveți nevoie într-un mod cât mai exact cu putință, vom efectua periodic sondaje prin transmiterea către dvs. de chestionare și întrebări.

Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din GDPR)

D. Furnizarea serviciilor prin intermediul Website-ului 

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă domiciliu, adresă de e-mail, număr de telefon, produsul dorit, adresă de facturare, adresă de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, retururile produselor achiziționate, recenziile produselor, istoricul de căutare, orice informații cuprinse în mesajul trimis odată cu achiziționare produselor.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Executarea contractului și furnizarea serviciilor noastre prin intermediul website-ului.

Executarea contractului și furnizarea serviciilor noastre prin intermediul website-ului. (art. 6, alin. 1, lit. b din GDPR). Executarea unei obligații legale (precum cele impuse de legislația fiscală) (art. 6, alin. 1, lit. c din G.D.P.R.). De asemenea, în unele situații temeiul de prelucrare a acestor date constă și în interesul nostru legitim de ne apăra activitatea comercială (art. 6, alin. 1, lit. f din GDPR), și poate consta în luarea unor măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente sau măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

E. Contactarea utilizatorilor

e1. Utilizarea formularului de contact

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, orice informații cuprinse în mesajul trimis.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Contactarea utilizatorului în legătură cu oferta solicitată sau în legătură cu soluționarea problemei indicate

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din GDPR). De asemenea, temeiul legal poate fi inclusiv interesul nostru legitim de a asigura comunicarea cu utilizatorii și de a asigura acestora suportul necesar.  (art. 6, alin. 1, lit. f din GDPR)

e2. Contactarea noastră utilizând datele de contact publicate pe Website

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă e-mail, număr de telefon, orice informații indicate în mesajul trimis.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Contactarea utilizatorului în legătură cu oferta solicitată sau în legătură cu soluționarea problemei indicate

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din GDPR). De asemenea, temeiul legal poate fi inclusiv interesul nostru legitim de a asigura comunicarea cu utilizatorii și de a asigura acestora suportul necesar.  (art. 6, alin. 1, lit. f din GDPR).

F. Marketing (Mesaje comerciale: newsletter, promoții, oferte)

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Trimiterea de mesaje comerciale (prin e-mail newsletter , sms, apel telefonic) în scopul promovării serviciilor companiei, transmiterea de oferte și promoții

Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din GDPR)

G. Soluționarea disputelor

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de domiciliu.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Apărarea drepturilor și intereselor legitime și susținerea oricăror cereri în fața organelor judiciare sau a oricăror altor autorități publice

Interesul legitim al Companiei (art. 6, alin. 1, lit. f din GDPR)

Detalii: interesul legitim al companiei de a apăra drepturile sau interesele legitime ori de a susține pretențiile rezultate sau aflate în strânsă legătură cu încheierea sau executarea contractului sau în vederea exercitării dreptului la apărare în ipoteza inițierii unor proceduri litigioase împotriva companiei 

I.2 FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Puteți refuza să furnizați anumite Date cu Caracter Personal dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii specifice raportului descris în această Politică. De asemenea, puteți solicita modificarea opțiunii transmise inițial cu privire la acceptul dvs. de a furniza anumite Date cu Caracter Personal, în acest sens vă rugăm să transmiteți solicitarea dvs. la adresa de e-mail indicată în secțiunea Contact.

I.3 DESPRE TEMEIURILE LEGALE

Temeiurile legale de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt stabilite prin art. 6 din GDPR privind legalitatea prelucrării. Temeiul legal de prelucrare diferă în funcție de situația concretă și de Datele cu Caracter Personal prelucrate. În situațiile în care vom prelucra Datele dvs. cu Caracter Personal în temeiul consimțământului, vom solicita consimțământul dvs. liber, informat, specific și neechivoc pentru respectiva prelucrare. Prin exprimarea consimțământului dvs., veți fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Politică.

I.4 PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dvs. sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă, în sensul celor prevăzute de art. 22 alin. (1) din GDPR.  

I.5 DURATA DE PRELUCRARE 

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal diferă în funcție de operațiunea specifică de prelucrare:

Operațiunea

Durata

Date de navigare pe Website

12 luni

Confirmarea identității și autenticității utilizatorilor

până la momentul retragerii consimțământului și ștergerea contului de utilizator

Modul de utilizare a Website-ului și promovarea serviciilor

până la momentul retragerii consimțământului

Furnizarea serviciilor prin intermediul Website-ului 

conform cerințelor legale și legislației aplicabile, inclusiv legea contabilității

Utilizarea formularului de contact

durata necesară soluționării cererii

Contactarea noastră utilizând datele de contact publicate

durata necesară solicitării cererii

Marketing – Mesaje comerciale

până la momentul retragerii consimțământului

Soluționarea disputelor – Probleme litigioase

durata necesară soluționării disputei

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal diferă în funcție de operațiunea specifică de prelucrare:

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp, atunci când acest lucru este necesar conform legislației în vigoare ori pentru a avea o evidență exactă a raporturilor dvs. cu noi în cazul oricăror plângeri ori dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu.

I.6 TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu Caracter Personal sunt stocate pe serverele noastre și pe serverele partenerilor contractuali care ne ajută să furnizăm serviciile noastre. Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: parteneri contractuali, subcontractanți, furnizori de servicii IT ori de produse software sau hardware, furnizori de servicii de marketing, furnizori de servicii de tip curierat, furnizori de servicii de arhivare, furnizori de servicii de studii de piață, autorități ale statutului locale sau centrale. Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeană și/sau în Spațiul Economic European, precum și în afara acestora, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, caz în care transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă (precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană). Puteți solicita o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal, în acest sens vă rugăm sa ne transmiteți solicitarea dvs. pe adresa de e-mail indicată în secțiunea Contact.

I.7 SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Securitatea Datelor cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, acestea vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea Datele cu Caracter Personal. 

I.8 DREPTURILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele dvs. cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării.

Dreptul la rectificare: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea Datelor dvs. cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele cu Caracter Personal. 

Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal, precum atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le-am prelucrat; (ii) ați retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal în baza altor temeiuri legale; (iii) Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; (iv) dați curs unui drept legal de a vă opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere în cazul în care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există și alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a Datelor cu Caracter Personal. 

Restricționarea prelucrării: Puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal în următoarele situații: (i) în cazul în care contestați corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; (ii) în cazul în care prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim Datele cu Caracter Personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i) avem consimțământul dvs; (ii) pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii) pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în baza consimțământului dvs. sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, aveți dreptul ca Datele cu Caracter Personal să vă fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele dvs. cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, aveți dreptul de a vă opune prelucrării Datelor cu Caracter Personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, suntem îndreptățiți să prelucrăm în continuare Datele cu Caracter Personal. De asemenea, vă puteți opune la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia. Puteți revoca acordul prealabil în orice moment și fără costuri, fie prin transmiterea unei solicitări în acest sens către adresa de e-mail indicată în secțiunea Contact, fie, în cazul newsletter-ului prin utilizarea opțiunii „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare comercială electronică.

Procesul decizional individual automatizat: Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (ii) este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră; (iii) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, cod poștal 010336, Sector 1, București, Romania; telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Cu toate acestea, în cazul în care aveți orice nemulțumire cu privire la prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal, sperăm că în prealabil oricărei sesizări ne veți contacta pentru a soluționa pe cale amiabilă cerința dvs. 

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail indicată în secțiunea Contact.

I.9 CONTACT

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta la adresa de email: office [@] teamhub [.] ro

II. POLITICA DE COOKIES

Scopul acestei politici de cookies („Politică de Cookies”) este de a informa utilizatorii cu privire la modul în care TeamHub utilizează fișierele de tip cookies pe Website. Această Politică de Cookies se completează cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal („Politica de prelucrare a datelor”) și cu Termenii și condițiile Website-ului.

II.1 Despre cookie-uri

Cookie-urile (terminologia include „Internet Cookie”, „browser cookie”, „HTTP cookie” sau pur și simplu „cookie” ) sunt fișiere text de mici dimensiuni care vor fi stocate pe dispozitivul (computerul, terminalul mobil sau alte echipamente) unui utilizator la momentul accesării Internetului. Cookie-urile au rolul de a asigura utilizatorului o experiență plăcută de navigare a unui website și prin oferirea anumitor funcționalități (precum opțiunile privind limba, salvarea datelor de înregistrare, analizarea navigării) de a îmbunătăți această experiență. 

Ca regulă, utilizarea cookie-urilor nu implică prelucrarea de date cu caracter personal și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii. Cu toate acestea, dacă utilizarea cookie-urilor au ca rezultat prelucrarea de date cu caracter personal, pentru prelucrarea respectivă devine aplicabilă Politica de prelucrare a datelor. Pentru mai multe detalii despre cookies, vă invităm să accesați: http://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie.

II.2 Tipuri de cookie-uri și durata de viață

Cookie-uri de sesiune – cookie-urile ce sunt șterse de pe hard disk imediat după sesiunea dvs. de navigare.

Cookie-uri persistente – cookie-uri ce rămân salvate pe unitatea hard disk a dispozitivului dvs. și ne permit să recunoaștem dispozitivul în cazul unei vizite ulterioare pe Website-ul nostru.

Durata de viață a unui cookie poate varia în mod semnificativ, în funcție de scopul pentru care este plasat. Anumite cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune și sunt șterse odată ce utilizatorul părăsește site-ul (Cookie-uri de sesiune), în timp ce alte cookie-uri sunt păstrate și reutilizate de fiecare dată când utilizatorul revine pe site-ul respectiv (Cookie-uri persistente). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse în orice moment prin adaptarea setărilor browser-ului folosit de dvs.

II.3 Cookie-uri plasate de terți

În general, cookie-urile pot fi instalate de către administratorul site-ului accesat de utilizator (cookie-uri proprii) sau de alte site-uri web (cookie-uri instalate de terți). Această Politică de Cookies nu acoperă utilizarea cookie-urilor de către astfel de terțe părți iar pentru mai multe informații despre acele cookie-uri vă rugăm să accesați politicile de cookies ale acestor terți.

II.4 Restricționarea și ștergerea cookie-urilor

Dacă doriți, puteți restricționa sau șterge cookie-urile utilizând setările browser-ului. De asemenea, puteți refuza doar cookie-urile care nu sunt strict necesare pentru funcționarea Website-ului. Vă rugăm să aveți în vedere că, în cazul în care veți restricționa cookie-urile pe dispozitivul dvs, nu veți mai putea folosi toate funcțiile Website-ului nostru. De exemplu, dezactivarea anumitor cookie-uri nu ne-ar mai permite să vă afișăm anumite tipuri de conținut. Pentru a modifica setările browser-ului, puteți accesa secțiunea „Ajutor” („Help”) sau Setări (“Settings”) din browser-ul dvs. Puteți afla mai multe detalii despre schimbarea setărilor, accesând următorul link: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

II.5 Categoriile de cookie-urile folosite pe Website

Cookie-urile utilizate pe Website-ul nostru sunt clasificate după cum urmează:

Cookie-uri strict necesare. Aceste cookie-uri sunt necesare pentru buna funcționare a Website-ului, iar în lipsa acestora Website-ul nu poate fi utilizat.

Cookie-uri de performanță. Aceste cookie-uri colectează informații despre modul în care utilizați Website-ul nostru (de exemplu, paginile pe care le vizitați și erorile afișate).

Cookie-uri de analiză. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a colecta informații agregate despre numărul de vizitatori și despre modul în care aceștia utilizează Website-ul.

Cookie-uri funcționale. Aceste cookie-uri ne permit să controlăm o serie de parametri, cum ar fi memorarea preferințelor utilizatorului privind folosirea cookie-urilor.

Cookie-uri pentru sesiuni. Aceste cookie-uri permit utilizatorului să se conecteze la Website fără a-și introduce datele contului.

Cookie-uri pentru înregistrare. Aceste cookie-uri permit utilizatorului să se înregistreze sau să creeze un cont nou pe Website.

Cookie-uri de marketing. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a oferi utilizatorului reclame personalizate prin intermediul website-urilor terților.

Cookie-uri pentru publicitate. Aceste cookie-uri ne permit să aflăm dacă ați vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia și cât timp a trecut de când ați văzut mesajul publicitar. Putem să folosim cookie-uri aparținând unei terțe părți, pentru o mai bună apreciere a publicității oferite. Aceste cookie-uri sunt anonime, stocând doar informații despre conținutul vizualizat și nu despre utilizatori.

II.6 Cookie-urile utilizate pe Website

Folosim cookie-uri pentru a optimiza Website-ul și a personaliza conținutul său, precum și, printre altele, pentru a analiza traficul de pe site și a stoca consimțământul dvs. Acest Website utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de către servicii părţi terţe care apar pe paginile noastre. Conform legii, putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea Website-ului. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.

Cookie-uri necesare. Cookie-urile necesare ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.

Denumire

Furnizor

Scop

Expirare

Tip

__cf_bm

podbean.com

This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.

1 zi

HTTP Cookie

__cfduid

cloudflare.com
improving.ro
podbean.com

Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.

30 zile

HTTP Cookie

AWSELB

podbean.com

Used to distribute traffic to the website on several servers in order to optimise response times.

Session

HTTP Cookie

AWSELBCORS

podbean.com

Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience.

1 zi

HTTP Cookie

CookieConsent

improving.ro

Stores the user’s cookie consent state for the current domain

1 an

HTTP Cookie

cookies.js

improving.ro

Determines whether the visitor has accepted the cookie consent box. This ensures that the cookie consent box will not be presented again upon re-entry.

1 zi

HTTP Cookie

rc::a

google.com

This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.

Persistent

HTML Local Storage

rc::c

google.com

This cookie is used to distinguish between humans and bots.

Session

HTML Local Storage

Cookie-uri de statistică. Cookie-urile de statistică ne ajută să îmbunătățim site-ul și interacțiunea dvs. cu noi. Datele pe care le colectăm sunt complet anonime și nu sunt legate de dvs. ca persoană. Aceste cookie-uri îi ajută pe proprietarii unui site să înţeleagă modul în care vizitatorii interacţionează cu site-urile prin colectarea şi raportarea informaţiilor în mod anonim. 

Denumire

Furnizor

Scop

Expirare

Tip

_at.hist.#

podbean.com

Used by the social sharing platform AddThis to store the user’s usage history of the AddThis sharing widget

Persistent

HTML Local Storage

_ga

improving.ro

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

1 an

HTTP Cookie

_gat

improving.ro

Used by Google Analytics to throttle request rate

1 zi

HTTP Cookie

_gid

improving.ro

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. Initiator: Page source line number 297-302

1 zi

HTTP Cookie

mailchimp_landing_site

improving.ro

Used to register how the user entered the website – This function is provided by Mailchimp.

27 zile

HTTP Cookie

PBSECURESUSID

podbean.com

Implements audio-files on the website, and determines how many and who have listened to these files.

Session

HTTP Cookie

Cookie-uri de marketing. Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a-i urmări pe utilizatori de la un site la altul. Intenţia este de a afişa anunţuri relevante şi antrenante pentru utilizatorii individuali, aşadar ele sunt mai valoroase pentru agenţiile de puiblicitate şi părţile terţe care se ocupă de publicitate.

Denumire

Furnizor

Scop

Expirare

Tip

_at.cww

podbean.com

Used by the social sharing platform AddThis

Persistent

HTML Local Storage

_fbp

improving.ro

sed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

3 luni

HTTP Cookie

at-lojson-cache-#

podbean.com

Used by the social sharing platform AddThis

Persistent

HTML Local Storage

at-rand

podbean.com

Used by the social sharing platform AddThis

Persistent

HTML Local Storage

fr

facebook.com

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

3 luni

HTTP Cookie

loc

addthis.com

Geolocation, which is used to help providers determine how users who share information with each other are geographically located (state level).

1 an

HTTP Cookie

tr

facebook.com

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

Persistent

Pixel Tracker

uvc

addthis.com

Detects how often the social sharing service, AddThis, encounters the same user.

1 an

HTTP Cookie

xtc

addthis.com

Registers the user’s sharing of content via social media.

1 an

HTTP Cookie

II.7 Revocarea consimțământului. Cookie-urile utilizate pe Website sunt actualizate în mod constant și se regăsesc în Declarația privind modulele cookie. Puteți, în orice moment, să modificați sau să retrageți consimțământul dat. Pentru a vă exercita acest drept, puteți să ne trimiteți solicitarea dvs. prin email, urmând să efectuăm modificările conform solicitării primite (va rugăm să precizați în email ID-ul și data consimțământului dat). De asemenea, puteți să accesați Declarația privind modulele cookie, opțiunea Schimbați consimțământul dumneavoastră. O altă alternativă simplă este de a șterge pur și simplu toate cookie-urile site-ului nostru din browser-ul dvs. 

II.7 Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică de Cookies sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta adresa de email: office [@] teamhub [.] ro 

 

III. ACORD-CADRU 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal dintre Operator și Persoana Împuternicită, aplicabil atunci când compania are calitatea de Operator în relația cu partenerii săi comerciali

1. DEFINIȚII

Date cu Caracter Personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Persoana Vizată înseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Operator înseamnă TeamHub SRL;

Persoană Împuternicită înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Subcontractant înseamnă orice persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care este desemnată de persoana împuternicită, în temeiul unui contract încheiat între cele două părți, să efectueze în numele său, în tot sau în parte, obligațiile asumate de persoana împuternicită în contractul sau acordul încheiat cu operatorul și care, astfel, urmează să prelucreaze Date cu Caracter Personal Relevante;

Încălcare a Securității Datelor cu Caracter Personal înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

Datele cu Caracter Personal Relevante înseamnă datele cu caracter personal prelucrate de persoana împuternicită în numele operatorului;

GDPR înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Legislația Aplicabilă înseamnă Legea nr. 190 din 18/07/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, modificată si completată, GDPR, orice lege care implementează GDPR sau reglementează protecția datelor cu caracter personal în Romania, precum și orice ghiduri sau coduri de practică statutare emise de autoritățile competente;

Autoritate de Supraveghere înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul articolului 51 din GDPR, precum și orice altă autoritate de reglementare cu responsabilă cu aducerea la îndeplinire a legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal;

Stat Restricționat înseamnă un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European, căruia Comisia Europeană nu i-a recunoscut un nivel de protecției adecvat, în sensul art. 45 din GDPR;

Clauze Contractuale Standard înseamnă clauzele standard emise de Comisia Europeană, în conformitate cu art. 46 din GDPR, pentru transferul datelor cu caracter personal în state din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European, căruia Comisia Europeană nu i-a recunoscut un nivel de protecției adecvat, în sensul art. 45 din GDPR;

Servicii înseamnă serviciile furnizate de părți în executarea Contractului.

2. CALITĂȚILE PĂRȚILOR ÎN PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2.1 În Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal Relevante, Compania are calitatea de Operator („Operator”) iar Furnizorul de servicii către Companie are calitatea de Persoană Împuternicită („Persoană Împuternicită”).

2.2 Părțile vor Prelucra Datele cu Caracter Personal Relevante în conformitate cu obligațiile prevăzute de prezentul Acord-Cadru. Distinct de obligațiile prevăzute de prezentul Acord-Cadru, fiecare dintre Părți va respecta propriile obligații impuse de Legislația Aplicabilă.

3. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1 În Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal Relevante, Persoana Împuternicită va respecta toate obligațiile și cerințele impuse de Legislația Aplicabilă.

3.2 Persoana Împuternicită prelucrează Datele cu Caracter Personal Relevante ale Persoanelor Vizate numai pentru scopurile menționate în contractul/actul adițional/acordul de confidențialitate încheiat între parți, și nu va prelucra altfel Datele cu Caracter Personal Relevante decât pe baza unor instrucțiuni documentate din partea Operatorului, inclusiv în ceea ce privește transferurile de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională, cu excepția cazului în care această obligație îi revine Persoanei Împuternicite în temeiul Legislației Aplicabile. În acest ultim caz, în măsura maximă permisă de lege, Persoana Împuternicită notifică această obligație juridică Operatorului înainte de Prelucrare.

3.3 Operatorul instructează Persoana Împuternicită și autorizează Persoana Împuternicită să instructeze fiecare Subcontractant să Prelucreze Datele cu Caracter Personal Relevante după cum este necesar pentru prestarea Serviciilor menționate în contractul /actul adițional/acordul de confidențialitate încheiat între parți, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de prezentul Acord-Cadru referitoare la Utilizarea Subcontractanților de către Persoana Împuternicită (Articolul 5) și Transferul Datelor cu Caracter Personal (Articolul 12).

4. PERSONALUL PERSOANEI ÎMPUTERNICITE

4.1 Persoana Împuternicită va lua măsuri rezonabile pentru a asigura respectarea Legislației Aplicabile de către fiecare angajat sau colaborator care poate avea acces la Datele cu Caracter Personal Relevante, asigurându-se în fiecare caz că accesul este strict limitat la persoanele care trebuie să acceseze Datele cu Caracter Personal Relevante, și că toate aceste persoane au beneficiat de o pregătire adecvată în domeniul protecției Datelor cu Caracter Personal.

4.2 Persoana Împuternicită are obligația de a se asigura ca toate persoanele menționate la alin. (1) sunt informate cu privire la caracterul confidențial al Datelor cu Caracter Personal Relevante, cunosc obligațiile Persoanei Împuternicite astfel cum rezultă din acest Acord-Cadru (ori din contractul/actul adițional/acordul de confidențialitate încheiat cu Operatorul) și din prevederile Legislației Aplicabile și că s-au angajat să respecte confidențialitatea sau au o obligație statutară adecvată de confidențialitate.

4.3 Persoana Împuternicită răspunde pentru orice divulgare a Datelor cu Caracter Personal Relevante de către fiecare din persoanele menționate la alin. (1).

5. UTILIZAREA SUBCONTRACTANȚILOR DE CĂTRE PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ

5.1 Persoana Împuternicită poate să utilizeze în vederea prestării Serviciilor Subcontractanți doar dacă are acest drept prevăzut în contractul/actul adițional/acordul de confidențialitate încheiat între parți, în legătură cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal Relevante.

5.2 Persoana Împuternicită se va asigura că fiecare Subcontractant este capabil să asigure nivelul de protecție al Datelor cu Caracter Personal Relevante așa cum este cerut în acest Acord-Cadru incluzând, fără limitare, prin furnizarea de garanții suficiente pentru a pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, într-o manieră care să asigure Prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR și ale acestui Acord-Cadru.

5.3 Persoana Împuternicită va încheia un contract cu fiecare Subcontractant și va include în contractul cu fiecare Subcontractant obligații similare cu cele prevăzute în acest Acord-Cadru (ori în contractul/actul adițional/acordul de confidențialitate încheiat între Operator și Persoana Împuternicită) în sarcina Persoanei Împuternicite cu privire la personalul Subcontractantului, securitatea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Relevante și transferurile către State Restricționate, precum și cu privire la furnizarea de garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să îndeplinească cerințele Legislației Aplicabile.

5.4 Persoana Împuternicită va ține o listă cu toți Subcontractanții utilizați pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal Relevante și va furniza către Operator, la cererea acestuia, detalii despre categoriile de Subcontractanți și Prelucrările de Date cu Caracter Personal Relevante efectuate de aceștia.

5.5 Persoana Împuternicită va informa Operatorul cu privire la orice modificări preconizate privind adăugarea sau înlocuirea Subcontractanților, Operatorul având dreptul de a se opune, pe temeiuri rezonabile, cu privire la Subcontractantul utilizat de Persoana Împuternicită. În acest caz, Persoana Împuternicită nu va putea utiliza serviciile Subcontractantului respectiv, până nu se iau măsuri rezonabile pentru a înlătura motivele obiecției Operatorului și până când Operatorul nu consimte în scris cu privire la utilizarea serviciilor Subcontractantului respectiv în Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal Relevante. Daca motivele obiecției Operatorului nu sunt înlăturate sau daca Operatorul nu consimte în scris cu privire la utilizarea serviciilor Subcontractantului respectiv, Persoana Împuternicită nu poate utiliza serviciile Subcontractantului respectiv în legătura cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal Relevante.

5.6 În cazul în care Subcontractantul nu își respectă obligațiile prevăzute de Legislația Aplicabilă și de prezentul Acord-Cadru, Persoana Împuternicită rămâne pe deplin răspunzătoare față de Operator în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor Subcontractantului.

6. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

6.1 Persoana Împuternicită va asista Operatorul și va implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asista Operatorul cu privire la îndeplinirea de către Operator a obligațiilor ce decurg din exercitarea de către Persoanele Vizate a drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal.

6.2 Persoana Împuternicită va notifica prompt Operatorul și va coopera cu acesta cu privire la orice solicitare a unei Persoane Vizate primite de Persoana Împuternicită privind exercitarea unui drept recunoscut de Legislația Aplicabilă în legătură cu Datele cu Caracter Personal Relevante.

6.3 Persoana Împuternicită nu va răspunde unei solicitări din partea unei Persoane Vizate cu excepția cazului în care există o instrucțiune documentată din partea Operatorului sau a cazului în care Persoana Împuternicită este obligată să răspundă în temeiul Legislației Aplicabile. În acest din urmă caz, Persoana Împuternicită va informa de îndată Operatorul cu privire la solicitarea Persoanei Vizate și cu privire la obligația legală de a răspunde solicitării respective înainte de a răspunde solicitării.

6.4 În cazul în care Persoana Împuternicită utilizează Subcontractanți în Prelucrarea Datelor cu caracter ale Operatorului, Persoana Împuternicită se va asigura că obligațiile prevăzute de prezentul articol vor fi respectate și de Subcontractanții respectivi.

7. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1 Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile Prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile Persoanelor Vizate, Persoana Împuternicită implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc, incluzând printre altele, după caz:

a) pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;

b) capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare;

c) capacitatea de a restabili disponibilitatea Datelor cu Caracter Personal Relevante și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică;

d) un proces pentru testări, evaluări și aprecieri periodice ale eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.

7.2 La evaluarea nivelului adecvat de securitate, se ține seama în special de riscurile prezentate de Prelucrare, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la Datele cu Caracter Personal Relevante transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod.

7.3 În cazul în care Operatorul va considera că măsurile tehnice și organizatorice implementate de Persoana Împuternicită cu privire la securitatea Datelor cu Caracter Personal Relevante nu sunt adecvate, Operatorul are dreptul a notifica în acest sens Persoana Împuternicită și de a-i solicita modificarea acestora pentru a asigura conformitatea cu Legislația Aplicabilă.

8. ÎNCĂLCAREA SECURITĂȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1 Persoana Împuternicită înștiințează Operatorul fără întârzieri nejustificate, dar nu mai mult de 24 de ore, de la momentul la care Persoana Împuternicită sau un Subcontractant ia cunoștință de o Încălcare a Securității Datelor cu Caracter Personal în legătură cu Datelor cu Caracter Personal Relevante.

8.2 Notificarea menționată la alineatul (1) cel puțin:

a) descrie caracterul Încălcării Securității Datelor cu Caracter Personal în legătură cu Datele cu Caracter Personal Relevante, inclusiv, acolo unde este posibil, categoriile și numărul aproximativ al Persoanelor Vizate în cauză, precum și categoriile și numărul aproximativ al înregistrărilor de Date cu Caracter Personal Relevante în cauză;

b) comunică numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau un alt punct de contact de unde se pot obține mai multe informații;

c) descrie consecințele probabile ale Încălcării Securității Datelor cu Caracter Personal în legătură cu Datele cu Caracter Personal Relevante;

d) descrie măsurile luate sau propuse spre a fi luate pentru a remedia problema Încălcării Securității Datelor cu Caracter Personal, inclusiv, după caz, măsurile pentru atenuarea eventualelor sale efecte negative.

8.3 Persoana Împuternicită va lua măsuri imediate pentru a investiga Încălcarea Securității Datelor cu Caracter Personal în legătură cu Datele cu Caracter Personal Relevante și pentru a identifica, preveni și a atenua cât mai mult posibil efectele acesteia.

8.4 Persoana Împuternicită va coopera cu Operatorul și va lua măsurile rezonabile conform cu instrucțiunile documentate ale Operatorului pentru soluționarea Încălcării Securității Datelor cu Caracter Personal în legătură cu Datele cu Caracter Personal Relevante.

9. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA PROTECȚIEI DATELOR ȘI CONSULTAREA PREALABILĂ

9.1 Persoana Împuternicită, ținând seama de caracterul Prelucrării și informațiile aflate la dispoziția sa, ajută Operatorul să asigure respectarea obligațiilor prevăzute la articolele 35 și 36 GDPR referitoare la evaluarea impactului asupra protecției datelor și consultarea prealabilă.

10. ȘTERGEREA SAU RETURNAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL RELEVANTE

10.1 La momentul încetării prestării Serviciilor ce implică Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal Relevante, dar nu mai târziu de 30 zile de la data încetării prestării acestor Servicii, Operatorul poate solicita Persoanei Împuternicite (i) să returneze Operatorului o copie cu toate Datele cu Caracter Personal Relevante și să elimine toate copiile Datelor cu Caracter Personal Relevante Prelucrate de Persoana Împuternicită și/sau (ii) să șteargă toate Datele cu Caracter Personal Relevante și să elimine toate copiile Datelor cu Caracter Personal Relevante Prelucrate de Persoana Împuternicită. Persoana Împuternicită va acționa conform instrucțiunilor primite de la Operator, fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de 3 zile de la data la care Operatorul i-a transmis solicitarea.

10.2 În cazul în care Operatorul nu instructează Persoana Împuternicită, în conformitate cu alin. (1), Persoana Împuternicită va șterge toate Datele cu Caracter Personal Relevante și va elimina toate copiile Datelor cu Caracter Personal Relevante, fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data încetării prestării Serviciilor.

10.3 În cazul în care Persoana Împuternicită utilizează Subcontractanți în Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal Relevante, Persoana Împuternicită se va asigura că obligațiile prevăzute de alin. (1) și (2) vor fi respectate și de Subcontractanții respectivi. Persoana Împuternicită are obligația de a notifica, fără întârzieri nejustificate, Subcontractanții cu privire la instrucțiunile primite de la Operator. În cazul în care Operatorul nu instructuează Persoana Împuternicită, alin. (2) se aplică în mod corespunzător și Subcontractantului, Persoana Împuternicită având obligația de a notifica Subcontractantul în acest sens.

10.4 Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), Persoana Împuternicită va putea ține o copie a Datele cu Caracter Personal Relevante, în măsura în care este supus unei obligații legale în acest sens și pentru durata de stocare impusă de legislația relevantă aplicabilă, fiind responsabil pentru securitatea acestor Date.

11. INFORMAREA OPERATORULUI

11.1 Persoana Împuternicită informează imediat Operatorul în cazul în care, în opinia sa, o instrucțiune încalcă GDPR sau alte dispoziții din dreptul intern sau din dreptul Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

11.2 Persoana Împuternicită pune la dispoziția Operatorului toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea obligațiilor prevăzute de prezentul Acord-Cadru (ori în contractul/actul adițional/acordul de confidențialitate încheiat între Operator și Persoana Împuternicită) și de Legislația Aplicabilă, permite desfășurarea auditurilor, inclusiv a inspecțiilor, efectuate de Operator sau alt auditor mandatat de către Operator și contribuie la acestea. În îndeplinirea acestei obligații, Persoana Împuternicită va permite Operatorului, inclusiv auditorului mandatat de acesta, să aibă acces la sediile, calculatoarele și alte sisteme informatice, înregistrările și documentele relevante, pentru a verifica dacă Persoana Împuternicită respectă prezentul Acord-Cadru (și/sau contractul/actul adițional/acordul de confidențialitate încheiat între Operator și Persoana Împuternicită) și Legislația Aplicabilă. Operatorul sau auditorul mandatat se angajează să își asume obligații de confidențialitate față de Persoana Împuternicită necesare pentru a proteja confidențialitatea informațiilor Persoanei Împuternicite și ale terților care ar putea fi aflate de Operator sau de auditorul mandatat în timpul auditului.

11.3 În cazul în care Persoana Împuternicită utilizează Subcontractanți în Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal Relevante, Persoana Împuternicită va lua măsuri ca orice astfel de Subcontractant să permită Operatorului, inclusiv unui alt auditor mandatat de Operator, să desfășoare audituri și inspecții în conformitate cu prezentul articol.

12. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1 Persoana Împuternicită nu va Prelucra Datele cu Caracter Personal Relevante și nu va permite vreunui Subcontractant să Prelucreze Datele cu Caracter Personal Relevante într-un stat din afara Spațiului Economic European sau într-un teritoriu care nu a fost desemnat de către Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție, fără a primi înainte de la Operator acordul său precum și Clauze Contractuale Standard impuse de Opereator în temeiul cărora se va efectua transferul.

13. RĂSPUNDERE

13.1 Persoana Împuternicită va despăgubi Operatorul cu privire la toate prejudiciile, amenzile și sancțiunile care rezultă din orice pretenție a unui terț sau a unei Persoane Vizate sau dintr-o decizie a unei Autorității de Supraveghere ca urmare a unei încălcări de către Persoana Împuternicită a obligațiilor sale prevăzute în Acord-Cadru (și/sau contractul/actul adițional/acordul de confidențialitate încheiat între Operator și Persoana Împuternicită) și Anexele acestora sau a Legislației Aplicabile.

14. DURATĂ

14.1 În lipsa unui Acord direct de prelucrare a datelor cu caracter personal încheiat între părți, prezentul Acord-Cadru intră în vigoare la data semnării contractului/actului adițional/acordului de confidențialitate încheiat între Operator și Persoana Împuternicită (cu condiția prevederii în contractul/actul adițional/acordul de confidențialitate încheiat între părți că respectivul înscris încheiat de părți se completează cu dispozițiile prezentului Acord-Cadru) și încetează la cea mai târzie dintre următoarele date (i) data încetării contractului/actului adițional/acordului de confidențialitate sau (ii) data încetării ultimelor Servicii prestate în temeiului contractului/actului adițional/acordului de confidențialitate.

15. CLAUZE GENERALE

15.1 Respectarea de către Persoana Împuternicită a prevederilor acestui Acord-Cadru nu va implica niciun cost pentru Operator.

15.2 Acest Acord-Cadru este guvernat de legislația țării sau a teritoriului prevăzute în acest scop în Contract. Părțile convin ca orice litigii sau reclamații apărute în temeiul acestui Acord-Cadru, inclusiv litigiile privind existența, validitatea sau rezilierea acestuia sau consecințele anulării sale, urmează a fi soluționate de către instanțele competente de pe raza sediului Operatorului.

15.3 În relația cu orice contract/act adițional/acord de confidențialitate încheiat între Companie si partenerii săi contractuali atunci când Compania are calitatea de Operator, acest Acord-Cadru are rolul de a completa dispozițiile respectivului contract/act adițional/acord de confidențialitate (cu condiția prevederii în contractul/actul adițional/acordul de confidențialitate încheiat între părți că respectivul înscris încheiat de părți se completează cu dispozițiile prezentului Acord-Cadru).

15.4 În cazul în care obligațiile Părților vor trebui modificate ca urmare a unor schimbări intervenite la nivelul Legislației Aplicabile sau ca urmare a emiterii de către Comisia Europeană sau de către Autoritatea de Supraveghere a unor clauze contractuale standard, inclusiv în cazul modificării sau adoptării unor noi Clauze Contractuale Standard cu privire la transferul în State Restricționate, Părțile se obligă să modifice acest Acord-Cadru în mod corespunzător, prin încheierea unui act adițional la contractul/actul adițional/acordul de confidențialitate încheiat între părți.

15.5 În cazul în care o dispoziție a prezentul Acord-Cadru este nulă sau este inaplicabilă, în tot sau în parte, nulitatea sau inaplicabilitatea afectează strict dispoziția sau partea nulă sau inaplicabilă din dispoziția respectivă, restul prezentului Acord-Cadru rămânând în vigoare și valabil.

Scroll to Top